DYG Gear Motor Co.,Ltd.

  1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Miss May
Miss May

điện thoại:

+86-18367693996

Fax:

+86-576-89891099

Miss Sarah
Miss Sarah

Email:

sarah@purros.com

điện thoại:

+86 18457693678

Fax:

+86-576-89891700

Miss Sunshine
Miss Sunshine

điện thoại:

+86 18457697345

Fax:

+86-576-89898883

Miss Amy
Miss Amy

Email:

amy@purros.com

điện thoại:

+86-576-89891700

Fax:

+86-576-89891099

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:

DYG Gear Motor Co.,Ltd.

Địa chỉ:

No.2, 16 Block, China-German Industrial Zone, No.558 HaiHao Rd, Taizhou City, Zhejiang, China.

Mã số công ty:

318000

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
* clear input
* clear input
*
* clear input
*
customer-service Dịch vụ khách hàng
message Thông điệp
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
* clear input
* clear input
*
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ