Các sản phẩm

Giảm tốc độ ngang
Giảm tốc độ ngang

Model:GHM

Giảm tốc độ dọc
Giảm tốc độ dọc

Model:GVM

Trục đầu ra 0,75-3,7KW Động cơ bánh răng nhỏ 40mm (Dọc & ngang; Ngang)
Trục đầu ra 0,75-3,7KW Động cơ bánh răng nhỏ 40mm (Dọc & ngang; Ngang)

Model:GH40 GV40

0,75-3,7KW Trục đầu ra Động cơ bánh răng nhỏ 32mm (Dọc & amp; Ngang)
0,75-3,7KW Trục đầu ra Động cơ bánh răng nhỏ 32mm (Dọc & amp; Ngang)

Model:GH32 GV32

Trục đầu ra 0,4-1,5KW Động cơ bánh răng nhỏ 28mm (Dọc & ngang; Ngang)
Trục đầu ra 0,4-1,5KW Động cơ bánh răng nhỏ 28mm (Dọc & ngang; Ngang)

Model:GH28 GV28

Trục đầu ra 0,1-0,7KW Động cơ bánh răng nhỏ 22mm (Dọc & ngang; Ngang)
Trục đầu ra 0,1-0,7KW Động cơ bánh răng nhỏ 22mm (Dọc & ngang; Ngang)

Model:GH22 GV22

Trục đầu ra 0,1-0,7KW Động cơ bánh răng nhỏ 18mm (Dọc & amp; Ngang)
Trục đầu ra 0,1-0,7KW Động cơ bánh răng nhỏ 18mm (Dọc & amp; Ngang)

Model:GH18 GV18

Động cơ bánh răng góc phải 120-300W 104mm (Trục rắn & amp; Trục rỗng)
Động cơ bánh răng góc phải 120-300W 104mm (Trục rắn & amp; Trục rỗng)

Model:6GU

Động cơ bánh răng góc phải 40-140W 90mm (Trục rắn & amp; Trục rỗng)
Động cơ bánh răng góc phải 40-140W 90mm (Trục rắn & amp; Trục rỗng)

Model:5GU

Động cơ bánh răng góc phải 25W 80mm (Trục rắn & amp; Trục rỗng)
Động cơ bánh răng góc phải 25W 80mm (Trục rắn & amp; Trục rỗng)

Model:4GN

Động cơ bánh răng vi mạch 300W 104mm
Động cơ bánh răng vi mạch 300W 104mm

Model:6IK300GU

Động cơ bánh răng vi mạch 250W 104mm
Động cơ bánh răng vi mạch 250W 104mm

Model:6IK250GU

Động cơ bánh răng vi mạch 180W 104mm
Động cơ bánh răng vi mạch 180W 104mm

Model:6IK180GU

Động cơ bánh răng vi mạch 120W 104mm
Động cơ bánh răng vi mạch 120W 104mm

Model:6IK120GU

Động cơ bánh răng vi mạch 140W 90mm
Động cơ bánh răng vi mạch 140W 90mm

Model:5IK140GU

Động cơ bánh răng vi mô 120W 90mm
Động cơ bánh răng vi mô 120W 90mm

Model:5IK120GU

Động cơ bánh răng siêu nhỏ 90W 90mm
Động cơ bánh răng siêu nhỏ 90W 90mm

Model:5IK90GU

Động cơ bánh răng siêu nhỏ 60W 90mm
Động cơ bánh răng siêu nhỏ 60W 90mm

Model:5IK60GU

Động cơ bánh răng vi mạch 40W 90mm
Động cơ bánh răng vi mạch 40W 90mm

Model:5IK40GU

Động cơ 25 AC 80mm Micro AC
Động cơ 25 AC 80mm Micro AC

Model:4IK25GN

Kết thúc nội dung

Không tải thêm trang